02223714174

Thank you for visiting our website.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XỐP NHỰA VÀ NHỰA THÁI HÀ

Địa chỉ : Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Số điện thoại : 02223714174
E-mail: thaiha.epsvn@gmail.com
Website: thaihaeps.com
Please fill up the form and send to us. Our consultants will respond to you as soon as possible.
Thanks You!
1
Chat với chúng tôi